Filtr

Świadczenie usług medycznych 2015 - wykonywanie badań PET

Kategoria:
Opublikowano

Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - wykonywanie badań PET.

Data

...

Świadczenie usług medycznych 2015 - wykonywanie badań TK RM

Kategoria:
Opublikowano

Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - wykonywanie badań TK RM .

Data

...

Świadczenie usług medycznych 2016 - ginekologia (2)

Kategoria:
Opublikowano

Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - ginekologia.

Data

...

Świadczenie usług medycznych 2016 - badania analityczne

Kategoria:
Opublikowano

Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania analityczne.

Data

...

Świadczenie usług medycznych 2016 - badania cytologiczne

Kategoria:
Opublikowano

Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania cytologiczne.

Data

...
2011 Archiwalne. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates