Filtr

Świadczenie usług medycznych 2016 - badania mikrobiologiczne

Kategoria:
Opublikowano

Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania mikrobiologiczne.

Data

...

Świadczenie usług medycznych 2016 - badania patomorfologiczne

Kategoria:
Opublikowano

Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania patomorfologiczne.
...

Świadczenie usług medycznych 2016 - badania PET

Kategoria:
Opublikowano

Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania PET.

Data

...

Świadczenie usług medycznych 2016 - badania psychotechniczne

Kategoria:
Opublikowano

Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania psychotechniczne.

Data

...

Świadczenie usług medycznych 2016 - badania TK, RM

Kategoria:
Opublikowano

Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania TK, RM.

Data

...
2011 Archiwalne. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates