Filtr

Świadczenie usług medycznych 2016 - pulmonologia II postepowanie

Kategoria:
Opublikowano

Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - pulmonologia II postępowanie.
...

Świadczenie usług medycznych 2016 - reumatologia

Kategoria:
Opublikowano

Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - reumatologia.

Data

...

Świadczenie usług medycznych 2016 - stomatologia

Kategoria:
Opublikowano

Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - stomatologia.

Data

...

Świadczenie usług medycznych 2016 - stomatologia protetyczna

Kategoria:
Opublikowano

Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - stomatologia protetyczna.

Data

...

Udzielanie świadczeń stomatologii ogólnej

Kategoria:
Opublikowano

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie stomatologii ogólnej.

Data

...
2011 Archiwalne. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates