Filtr

Przetarg: Dostawa sprzętu medycznego do wyposażenia nowobudowanej Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowia przy ul. Pogorskiej w Chrzanowie II

Kategoria:
Opublikowano

Dostawa sprzętu medycznego do wyposażenia nowobudowanej Wielospecjalistycznej Przychodni

...

Przetarg: Dostawa sprzętu medycznego I 2017

Kategoria:
Opublikowano

Dostawa sprzętu medycznego

Numer ogłoszenia: 517555-N-2017; data zamieszczenia:

...

Przetarg: Dostawa sprzętu medycznego III

Kategoria:
Opublikowano

Dostawa sprzętu medycznego

Numer ogłoszenia: 339787-2016; data zamieszczenia:

...

Przetarg: Dostawa sprzętu medycznego oraz aparatu RTG

Kategoria:
Opublikowano

Dostawa sprzętu medycznego

Numer ogłoszenia: 66601-2016; data zamieszczenia:

...

Przetarg: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla poradni rehabilitacyjnej oraz ośrodka rehabilitacji dziennej

Kategoria:
Opublikowano

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla poradni rehabilitacyjnej oraz ośrodka rehabilitacji

...
2011 Archiwalne. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates