Filtr

Przetarg: Dzierżawa analizatora biochemicznego i immunologicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych na okres 36 m-cy

Kategoria:
Opublikowano

Dzierżawa analizatora biochemicznego i immunologicznego wraz z dostawą odczynników,

...

Przetarg: Dzierżawa analizatora hematologicznego 5 DIFF wraz z odczynnikami–dzierżawa na okres 3 lat

Kategoria:
Opublikowano

Dzierżawa analizatora hematologicznego 5 DIFF wraz z odczynnikami–dzierżawa na okres 3

...

Przetarg: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych na okres 36 m-cy oraz dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów

Kategoria:
Opublikowano

Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów

...

Przetarg: Dzierżawa czytnika pasków diagnostycznych do moczu z dostawą pasków testowych oraz dzierżawa laboratoryjnego systemu informatycznego - LIS

Kategoria:
Opublikowano

Dzierżawa czytnika pasków diagnostycznych do moczu z dostawą pasków testowych oraz dzierżawa

...

Przetarg: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii do 7 obiektów Zamawiającego

Kategoria:
Opublikowano

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz

...
2011 Archiwalne. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates