Dostawa sprzętu jednorazowego

Opublikowano Super User

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, probówek do mikrometody i systemu zamkniętego do pobierania krwi.

Numer ogłoszenia: 422054 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012

1. Ogłoszenie

2. Formularz

3. SIWZ


Umowa zmieniona - §3 pkt 4

4. Umowa wzór

5. Oświadczenie

2012-11-07

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie informuje, że w związku a pomyłką pisarską zaistniałą w załączniku SIWZ- formularz cenowy część II pozycja 9, zamieszczamy prawidłowy formularz cenowy do specyfikacji na dostawę sprzętu jednorazowego.

W związku z powyższym zmienia się termin składania ofert na dzień  14.11.2012r, do godz. 10.00

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

7. SIWZ zmieniona 2

8. Formularz zmieniony 2


Pytania i odpowiedzi:

2012-10-30

1. Pytania i odpowiedzi

2012-10-31

2. Pytania i odpowiedzi

3. Pytania i odpowiedzi

2012-11-05

4. Pytania i odpowiedzi


Wynik przetargu:

2012-11-20

Wynik

2011 Dostawa sprzętu jednorazowego. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o.
Powered by Joomla 1.7 Templates