Dostawa błon RTG

Opublikowano Super User

Dostawa błon RTG.

Numer ogłoszenia: 441022 - 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012

1. Ogłoszenie

2. Formularz

3. SIWZ

4. Umowa wzór

5. Oświadczenie


Pytania i odpowiedzi

2012-11-12

1. Pytania i odpowiedzi

2012-11-14

2. Pytania i odpowiedzi


Wynik przetargu:

2012-11-27

Wynik przetargu

2011 Dostawa błon RTG. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates