Dostawa drobnego sprzętu medycznego

Opublikowano Super User

Dostawa drobnego sprzętu medycznego.

Numer ogłoszenia: 459698 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012

1. Ogłoszenie

2. Formularz

3. SIWZ

4. Umowa wzór

5. Oświadczenie


Pytania i odpowiedzi

2012-11-22

1. Pytania i odpowiedzi

2. Pytania i odpowiedzi

3. Pytania i odpowiedzi

4. Pytania i odpowiedzi

5. Pytania i odpowiedzi

2012-11-23

6. Pytania i odpowiedzi

2012-11-26

7. Pytania i odpowiedzi


Wynik przetargu:

2012-12-05

Wynik przetargu

2011 Dostawa drobnego sprzętu medycznego. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates