Drukuj

W ramach umów z NFZ  świadczymy usługi medyczne w zakresie:

 

  • podstawowa opieka zdrowotna (korzysta z niej większość mieszkańców gminy Chrzanów),
  • leczenie stomatologiczne (leczy się u nas większość mieszkańców gminy Chrzanów),
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (obejmujemy nią niemal połowę mieszkańców gminy Chrzanów),
  • rehabilitacja (jedyny na terenie powiatu ośrodek rehabilitacji dziennej),
  • psychiatria i leczenie uzależnień ( pełny zakres świadczeń),
  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze,
  • higiena szkolna (placówki oświatowe Gminy Chrzanów).


W roku 2011, na jednego, zadeklarowanego pacjenta w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, przypadało 4,25 porad lekarskich, 1,80 porad pielęgniarskich oraz 0,44 porad położnej.

W poradniach specjalistycznych ZLA udzielono w roku 2011 ogółem 109.849 porad. W tym, w gabinetach lekarskich przy ul. Sokoła 19 – 81.292. Najwięcej (15.484) w poradni okulistycznej, otolaryngologicznej (10.127), ginekologiczno- położniczej (8.919), chirurgii urazowo-ortopedycznej (7.616) oraz kardiologicznej (7.011). Lekarze przyjmujący w ZLA w Chrzanowie wydali pacjentom w 2011 roku ogółem 189.502 skierowania na badania analityczne.

W październiku lekarza ZLA w Chrzanowie  przyjęli 27.288 pacjentów (lekarze ogólni 14.641, lekarze specjaliści 12.647 ), wystawiając w formie elektronicznej 12.615  recept.

Dla mieszkańców gminy Chrzanów realizowaliśmy szereg programów prozdrowotnych, otrzymując na nie w latach 2003-2011 od samorządu blisko 850 tys. zł.

 

ZLA w liczbach za 2015 r.

W roku 2015  pacjentom udzielono 151.134  porad lekarskich z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) , a pracownia analityczna wykonała na zlecenie tych lekarzy 154.605 badań.

Pielęgniarki środowiskowe udzieliły 57.393 świadczeń a położne środowiskowe udzieliły 8.097 świadczeń.

W poradniach specjalistycznych ZLA Sp. z o.o. udzielono w 2015 roku ogółem 100.764 porad lekarskich.
Najwięcej w poradni okulistycznej (11.280), ginekologiczno-położniczej (14.729), otolaryngologicznej (11.558), chirurgii urazowo-ortopedycznej (8.747), kardiologicznej (8.559) neurologicznej (8.386), endokrynologicznej (5.575).
Pracownia analityczna wykonała na zlecenie lekarzy specjalistów 51.353 badania.

W Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień udzielono 15.381 porad.

W zakresie rehabilitacji przyjęto 2.642 pacjentów u których wykonano różnego rodzaju zabiegi rehabilitacyjne.

Lekarze wystawili 266.405 recept w formie elektronicznej.

 

ZLA w liczbach za 2016 r.

W roku 2016 pacjentom zdeklarowanym w naszej placówce udzielono 150.402 porad lekarskich z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w tym w gabinetach lekarskich w MPR-S nr 1 i MPR-S nr 2 - 111.635 porad , a pracownia analityczna wykonała na zlecenie tych lekarzy  185.846  badań.

Pielęgniarki środowiskowe udzieliły  54.686  porad, a położne środowiskowe -7.707 porad.

W poradniach specjalistycznych ZLA sp. z o.o.  udzielono w 2016 roku ogółem 110.641 porad lekarskich: najwięcej w poradni okulistycznej  (19.179), ginekologiczno-położniczej (19.179), otolaryngologicznej (11.541), chirurgii urazowo-ortopedycznej (10.106), kardiologicznej (9.489) neurologicznej (10.400), chirurgicznej (7.092) endokrynologicznej (5.936).

Pracownia analityczna wykonała na zlecenie lekarzy specjalistów  58.358  badania.

W Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień udzielono 15.305 porad.

Natomiast w zakresie rehabilitacji przyjęto  3.304  pacjentów u których wykonano różnego rodzaju zabiegi rehabilitacyjne.

 

2011 ZLA - O nas. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates