Dostawa leków i szczepionek

Opublikowano Super User

Dostawa leków i szczepionek
Numer ogłoszenia: 513882 - 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012

1. Ogłoszenie

2. Formularz

3. SIWZ

4. Umowa wzór

5. Oświadczenie


Pytania i odpowiedzi:


Wynik przetargu:

2012-12-31

Wynik przetargu.

2011 Dostawa leków i szczepionek. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates