Kierownictwo

Drukuj

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.
tel. (32) 623-22-11 wew. 33

 

Prezes Zarządu - lek. Jacek Bojdoł
Przyjmuje:
poniedziałki: 13:00-14:30
czwartki: 10:00-12:00

Dyrektor ds. administracyjno-organizacyjnych - mgr Grażyna Skopińska
Przyjmuje:
wtorki: 8:00-10:00
środy: 8:00-10:00

Dyrektor finansowy - mgr Teresa Gajewska

2011 Kierownictwo. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates