Drukuj

By wynik badania był wiarygodny

Czas, jaki upływa od momentu pobrania próbki do wykonania badania, warunki przechowywania materiału i jego transportowania – to wszystko wpływa na wiarygodność wyniku. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie ma tego świadomość i jako jeden z nielicznych posiada własne laboratorium analityczne, gdzie większość badań wykonywanych jest na miejscu.

Są placówki medyczne, które szukając oszczędności, podpisują umowy z dużymi, sieciowymi laboratoriami i każdego dnia wysyłają próbki do badań wiele kilometrów dalej. 

 - Zdarza się, że materiał jest pobierany o godz. 7 rano, a do laboratorium trafia dopiero o godz. 13. Tymczasem im dłuższy czas od momentu pobrania próbki do czasu jej analizy, tym jakość wyniku może być gorsza. Na przykład analiza moczu powinna być wykonana w ciągu godziny, maksymalnie dwóch od momentu pobrania. Jeśli czas jest dłuższy, próba musi być przechowywana w specjalnych warunkach, żeby materiał zachował wartość diagnostyczną. Jeśli nie jest, namnażają się bakterie – tłumaczy Barbara Pluta, kierownik Laboratorium Analitycznego ZLA w Chrzanowie. 

To samo dotyczy wielu innych badań, w których – jeśli chce się prawidłowo oznaczyć jakiś składnik (analit) – surowica powinna być natychmiast oddzielona od krwi.

- I my to robimy od razu na miejscu – zapewnia Barbara Pluta.

Laboratorium

Przyznaje, że niektóre badania laboratorium zleca na zewnątrz. Najpierw jednak samo oddziela surowicę od krwi, by stężenie danego parametru było miarodajne.

Także sam transport może źle wpłynąć na jakość próbki, nawet przy tak podstawowym badaniu jak morfologia krwi.

- Każdy wstrząs może sprawić, że komórki zaczną pękać, co doprowadzi do ich rozpadu. Próbka z hemolizą nie nadają się wtedy do badania – twierdzi.

W punktach pobrań ZLA materiał do badań jest pobierany w godzinach porannych. Jeśli ktoś chce wykonać badanie, musi się zarejestrować najpóźniej do godz. 9.

- To nie nasze widzimisię czy złośliwość wobec pacjentów, że muszą przychodzić rano. Podpisuję się pod każdym wynikiem i składając podpis muszę mieć pewność, że wynik jest wiarygodny. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych krew do badań powinna być pobierana rano na czczo, także mocz powinien być z porannej mikcji, po wypoczynku nocnym, na czczo – mówi kierownik Barbara Pluta.

Gwarantuje, że Laboratorium Analityczne ZLA prowadzi stałą, wewnętrzną kontrolę jakości badań, zgodnie z opartą na dowodach naukowych wiedzą, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi kontrolnych. Całodobowo monitoruje temperaturę w  urządzeniach oraz pomieszczeniach laboratorium. Bierze też udział w programach zewnętrznej oceny jakości badań analitycznych.

Laboratorium Analityczne Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie

ul. Sokoła 19 tel.: (32) 623-38-45 wew.: 39, 55, 64