Dotacje

Utworzono: piątek, 25, maj 2018

Aktualnie Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp z o.o. realizuje projekt „Budowa wielospecjalistycznej przychodni zdrowia przy ul. Pogorskiej w Chrzanowie„ Realizacja projektu nastąpiła od miesiąca kwietnia  2018 r. Wykonawcą jest Firma Budowlana „Morcin” z Ochotnicy Dolnej wybrana w drodze przetargu publicznego z którą została zawarta umowa na realizację robót budowlanych.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.4. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym.
Przedmiotem umowy jest budowa nowej przychodni zdrowia zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez  Pracownię Architektury Maciej Nitka w Chrzanowie.
Celem  realizowanej inwestycji jest  zwiększenie dostępności mieszkańców Chrzanowa , gminy Chrzanów i powiatu chrzanowskiego do wysokiej jakości usług zdrowotnych w tym do profilaktyki i diagnostyki  medycznej.

Efektem realizacji ma być nowoczesny  obiekt ,będący placówką służby zdrowia,  na osiedlu wielopokoleniowym . Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby środowiska ,miedzy innymi  podjęcia szybkiego i właściwego leczenia pacjentów, co umożliwi i przyspieszy trafną diagnozę  w oparciu o  wykonane  badania diagnostyczne  na nowoczesnej aparaturze.
Efektem końcowym  ma być poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Chrzanów  i powiatu chrzanowskiego oraz zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych i diagnostyki.
 
Szacunkowa wartość realizowanej inwestycji wyniesie 5 499 999.90 zł. Wkład Funduszy Europejskich wyniesie 293 149.08 zł.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji- listopad 2019r.

2018-06-15

images/d001_20180711.jpgimages/d003_20180711.jpgimages/d004_20180711.jpgimages/d005_20180711.jpgimages/d006_20180711.jpgimages/d007_20180711.jpgimages/d009_20180711.jpgimages/d010_20180828.jpgimages/d_20181018.jpgimages/d_20181010.jpgimages/d_20181031.jpgimages/d024_20181230.jpg

2011 Dotacje. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o.
Powered by Joomla 1.7 Templates