Drukuj

Informacja dotycząca zasad udzielania świadczeń zdrowotnych  w ZLA w Chrzanowie w dniu 12.11.2018r.


Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 7.11.2018 (Dz.U 2018 poz. 2117) o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej oraz informacji dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 11.2018 zamieszczonej na stronie Ministerstwa Zdrowia z dnia 08.11.2018  świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  będą udzielane przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
W związku z powyższym w dniu 12 listopada 2018 r gabinety realizujące świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie  sp.z.o.o 
nie będą dostępne dla pacjentów.
Wszystkie pozostałe świadczenia opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ są udzielane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.