Przetarg:Budowa 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu w obszarze dojazdu do w/w stanowisk

Opublikowano Konrad Kellner

Budowa 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu w obszarze dojazdu do w/w stanowisk

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00173946/01 data zamieszczenia: 08.09.2021

Identyfikator miniPortal:825378c4-8499-4a04-86f5-80d43ae81876

Dokumenty do postępowania

Pytania i odpowiedzi:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Wynik przetargu:

Wynik przetargu

2011 Przetarg:Budowa 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu w obszarze dojazdu do w/w stanowisk. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates