Przetarg: Roboty budowlane – Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa poddasza i naprawa elewacji w budynku Przychodni przy ul. Sokoła w Chrzanowie

Opublikowano Konrad Kellner

Roboty budowlane – Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa poddasza i naprawa elewacji w budynku Przychodni przy ul. Sokoła w Chrzanowie

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00189762/01 data zamieszczenia: 23.09.2021

Identyfikator miniPortal:78799c0b-09b4-4ea9-b1dc-feeaa50243b0

Dokumenty do postępowania

Pytania i odpowiedzi:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Wynik przetargu:

Unieważnienie postepowania dla częsci II

Wynik postepowania

2011 Przetarg: Roboty budowlane – Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa poddasza i naprawa elewacji w budynku Przychodni przy ul. Sokoła w Chrzanowie. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates