Przetarg: Wykonanie rewitalizacji elewacji budynku Przychodni przy ul. Sokoła 19 w Chrzanowie

Opublikowano Konrad Kellner

Roboty budowlane – Wykonanie rewitalizacji elewacji budynku Przychodni przy ul. Sokoła 19 w Chrzanowie

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00132780/01 data zamieszczenia: 25.04.2022

Identyfikator miniPortal:eae8e622-6bf7-4f68-a380-e3c1e122d20d

Dokumenty do postępowania

Pytania i odpowiedzi:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Wynik przetargu:

Wynik przetargu

2011 Przetarg: Wykonanie rewitalizacji elewacji budynku Przychodni przy ul. Sokoła 19 w Chrzanowie. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates