Przetarg: Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dedykowaną instalacja fotowoltaiczną na dwóch obiektach Zamawiającego

Opublikowano Konrad Kellner

Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dedykowaną instalacja fotowoltaiczną na dwóch obiektach Zamawiającego

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00194742/01 data zamieszczenia: 06.06.2022

Identyfikator miniPortal:7210f0dd-00d1-45f1-a5d8-1463b10a4586

Dokumenty do postępowania

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Wynik przetargu:

Wynik przetargu

2011 Przetarg: Dostawa i montaż pomp ciepła wraz z dedykowaną instalacja fotowoltaiczną na dwóch obiektach Zamawiającego. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates