Przetarg: Modernizacja infrastruktury wirtualizacyjnej wraz z wdrożeniem systemu archiwizacji danych i przeniesieniem danych wraz z dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego

Opublikowano Konrad Kellner

Modernizacja infrastruktury wirtualizacyjnej wraz z wdrożeniem systemu archiwizacji danych i przeniesieniem danych wraz z dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 000326584 data zamieszczenia: 31.08.2022

Identyfikator miniPortal:271864f6-6c8b-46b2-9889-ec19972a2633

Dokumenty do postępowania

Pytania i odpowiedzi:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Wynik przetargu:

Wynik

2011 Przetarg: Modernizacja infrastruktury wirtualizacyjnej wraz z wdrożeniem systemu archiwizacji danych i przeniesieniem danych wraz z dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates