Przetarg: Pranie, prasowanie, dezynfekcja oraz drobne naprawy bielizny

Opublikowano Konrad Kellner

Pranie, prasowanie, dezynfekcja oraz drobne naprawy bielizny

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00421050/01 data zamieszczenia: 03.11.2022

Identyfikator miniPortal:5909f144-8ea9-4193-a9a9-3480fdb56878

Dokumenty do postępowania

Pytania i odpowiedzi:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Wynik przetargu:

Wynik przetragu

2011 Przetarg: Pranie, prasowanie, dezynfekcja oraz drobne naprawy bielizny. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates