Drukuj

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA PŁAZA
32-500 PŁAZA, ul. Korczaka 2

Centrala: (32) 613-12-50

Rejestracja pacjentów do lekarza:
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Centrala wew. 25

Poradnia Stomatologiczna
Centrala wew. 26

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Centrala wew. 22