Przetarg: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników, kalibra-torów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych na okres 36 m-cy oraz dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kon

Opublikowano Konrad Kellner

Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych na okres 36 m-cy oraz dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych na okres 36 m-cye

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00064472/01 data zamieszczenia: 26.05.2021

Identyfikator miniPortal: cbb2f22b-544e-42e6-a08d-c15e696d5ee2

Dokumenty do pobrania

Wzór umowy poprawiony

Załacznik nr 1 do SWZ - poprawiony

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Wynik przetargu:

Wynik przetargu

2011 Przetarg: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników, kalibra-torów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych na okres 36 m-cy oraz dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kon. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates